English
 
   
 

Hem
Konsultation
Oversattning
Artiklar
Links

Språk har alltid intresserat mig. Min fascination för översättning väcktes av kontakt med grekiska och hebreiska under teologistudier i tidigt 1960-tal. Det var språk som var så främmande, att de förutsatte andra sätt att tänka. Att se psykoterapeutiskt arbete som möte och översättning mellan olika världsbilder blev sedan ett naturligt steg.

När jag åtagit mig översättningsuppdrag har det oftast startat i min egen önskan om att en bok som förmedlat ett viktigt och användbart synsätt skulle bli tillgängligt för mina kollegor och nå nya läsare.

Översatta böcker

• Anderson, H. & Goolishian, H. (1992) Från påverkan till medverkan. Stockholm: Mareld
• Anderson, H. (1999) Samtal, språk och möjligheter. psykoterapi och konsultation ur postmodern synvinkel Stockholm: Mareld.
Original: (1997) Conversations, language and possibilities. a postmodern approach to therapy. New York, N.Y.: BasicBooks
• Lundby, G. Livsberättelser och terapi (2002) Stockholm: Natur och Kultur.
• Soltvedt, M. (2005) Barnorienterad familjeterapi. Stockholm: Mareld.
• Håkansson, C. (2009 ) Ordinary Life Therapy. Experiences from a collaborative systemic practice. Chagrin Falls, Ohio: Taos
Original: Att rymma både och. Om vanlighet, mod och professionella samtal. Stockholm: Mareld 2007.
• Dahl, K, Dahl, Kristian & Juhl, Andreas Granhof (2013). Den professionella processkonsulten.Lund: Studentlitteratur.
Original: (2009) Den professionelle proceskonsulent. Køpenhavn: Hans Reitzels forlag

Människors längtan efter att berätta,
och önskan att förstå mer,
kan ofta överbrygga
språkliga begränsningar
och brist på gemensam
erfarenhetsbakgrund.
Vi översätter ständigt,
medvetet eller omedvetet.

 

En berättelse om ett översättningsuppdrag

Jag fick för några år sedan i uppgift att översätta ett
norskt manus, som aldrig hade blivit utgivet, men som
representerade ett helt livsverk. Den norske psykologen
Martin Soltvedt hade under fyrtio års psykologarbete
utvecklat ett eget synsätt för samtal med barn och föräldrar,
BOF - barnorienterad familjeterapi.

Samtalen blandar lek och reflektion så att både barn och
vuxna blir delaktiga. Boken skulle ges ut i Sverige på
svenska. Jag hade aldrig översatt något som skulle bli ett
helt nytt original. Då blev det ju särskilt viktigt att texten
nära följde författarens tankar. Läsaren kunde ju inte ha
tillgång till någon bok på författarens eget språk för att
jämföra och utforska översättningen.

Fastän norska och svenska är så närbesläktade, eller
kanske just därför, blev det en hel del begrepp att fundera
över. Soltvedt beskrev i sin text en lek med sexårige
Tore, där terapeutens egen ”alter ego”-docka, Gabrielsen,
fanns med i sandlådan:

”Tore lar så lekedyrene slåss mot hverandre, men det
ender alltid opp med at de vender seg mot Gabrielsens
eiendom”. Eiendom – egendom, heter det givetvis på
svenska, men, det var ju en lek det handlade om, barn
talar inte om egendom, i leken placerade man hus och
staket, skulle tomt vara ett bättre ord?

Psykolog Barbro Sjölin-Nilsson bjöd in mig till en
BOF-utbildningsdag och på kursdeltagarnas videofilmer
såg jag hur sandlådorna fylldes av liv. En film
visade en lek där en flicka och hennes mamma byggde
i var sitt hörn, båda med djur, men på helt olika sätt.
Terapeutens alter ego docka bekantade sig med båda,
men utan att det tycktes bli någon gemensam lek. Till
sist kom plötsligt ett av flickans djur över till mammans
område och mammans figur tog emot det, till både
mammans och flickans glädje. För mig stod det klart,
javisst, område måste det heta! Både egendom och tomt
är alldeles för statiska ord för de platser som upprättas,
undersöks och ifrågasätts under leken.

 
familj För lite äldre barn och vuxna används
BOF-figurerna ofta direkt
på ett bord för att berätta om de
viktiga personerna i livet. Här är
det en tioårig flicka som berättar
för mig om sin familj och tejpar
upp hur de bor i förhållande till
varandra.
Compared with using a B78 quartz movement fake rolex sale facelift B23 automatic winding movement rolex replica sale not only redesigned the dial, while retaining the series convey a sense of power and deep feeling. Very striking when the scale with 12 square standard, along with a huge Breitling logo and three small dial, dial the entire stuffing. When it does not seem cluttered and crowded. rolex replica uk} with other like small seconds dial at 9 o'clock, chronograph chronograph hour and minute disc tray located 3:00 and 6:00 position. Silver dial, volcanic black, deep blue, tungsten gray four colors, rubber and stainless steel strap provides two materials. Following the launch of the series last year rolex replica uk, replica rolex watches Baselworld Watch Fair in Basel and during this year once again revived by the track named after a rolex replica sale. 2015, replica rolex watches as TAG Heuer classic retro series relaunch, now has a complete series.