English
 
   
 

Hem
Konsultation
Oversattning
Artiklar
Links


Kerstin Hopstadius
leg psykolog, specialistbehörighet i
klinisk psykologi, särskilt konsultation, handledning, leg psykoterapeut på familjeterapeutisk grund.


På den här sidan beskrivs några synsätt som är viktiga i mitt arbete och mitt skrivande.

Min yrkeserfarenhet är förankrad i systemiskt tänkande och dialogiskt arbete – att söka fånga vad som händer i relationer mellan människor och mellan människa och omvärld.

Ibland finns inte orden för det vi helst vill ha sagt i viktiga eller besvärliga situationer. Då behöver vi tillsammans forma språk som fungerar. Det gäller själva samtalssituationen; att skapa ömsesidig begriplighet, så gott vi kan där och då. Det gäller också i vidare mening, att uppmärksamma möjligheter till mötesplatser och samförstånd som motvikt till maktspråk och uppgiven ensamhet.

Ett antal artiklar som jag skrivit i olika situationer finns för nedladdning, somliga tidigare utgivna, andra hittills opublicerade. Engelskspråkiga texter är tillgängliga under de engelska sidorna.

kerstin@hopstadius.se
Dendron företagshus AB
Org.nr 556447–4657