English
 
   
 

Hem
Konsultation
Oversattning
Artiklar
Links
 

Hösten 1989 tillbringade jag på dåvarande Galveston Family Institute, lärde känna Harry Goolishian och Harlene Anderson och deltog i undervisningen och arbetet på institutet. Jag fick vara med om många olika terapeutiska uppgifter, alltifrån gruppterapi med ungdomar i skyddstillsyn till filosofiseminarier. Jag blev starkt berörd av den respekt för människors unika livsberättelser som genomsyrade arbetet. Hela tiden fördes en livlig diskussion där teori och praktik möttes. Ändå var det väldigt svårt att få grepp om vad man egentligen ville ha sagt.

När jag återvänt till mitt arbete på kyrkans familjerådgivning blev jag lite besviken över att jag jobbade likadant som innan jag for. Nog hade jag väntat mig att jag skulle bli en aning bättre, vad hade jag i själva verket lärt mig? Tack och lov fick jag den vintern ovanligt intressanta ärenden, och stolarna i mitt samtalsrum, ett fynd från församlingshemmets källare, kändes bekvämare än förr.

Vartefter månaderna gick och det fortsatte att komma sällsynt intressanta personer till min mottagning började jag fundera…

Utdrag ur mitt förord till
Från påverkan till medverkan: Terapi med språksystemiskt synsätt
av Harlene Anderson och Harry Goolishian


Och funderingarna har fortsatt. Kontakten med Houston Galveston Institute och med andra företrädare för systemisk familjeterapi och dialogiska samtal är fortfarande viktiga inspirationskällor.

De flesta av artiklarna som är tillgängliga här har att göra med vårt mångåriga samarbete.


Artiklar

SFT 1990:2 Att få syn på något man alltid har sett [PDF]
SFT 2003 2 Föregångare [PDF]
SFT 2003 3-4 Redskap för hållbar dialog [PDF]
SFT 2006:4 Språk som verktyg, verktyg som ger språk [PDF]
SFT 2008 3 Språk som verktyg och sedan [PDF]
Fokus på familien 2011:2 Språket och språken [ledare]
SFT 2015 3 Oro som kompass [PDF]

f
Galveston Family Institute 1989
Numera beläget i Houston Texas med
namnet Houston Galveston Institute

f
Stolarna från källaren...

   
Bokutgivning lokalhistoria

Hopstadius, K., Trudevall, B. & Östberg Letell, B. (2011).
Heden och Dammarna: människor och händelser i en Leksandsby.
Heden: Hedens byförening
d
d
Tillsammans med två grannar i den lilla by jag bor i, åtog jag mig att ge ut en dokumentär skildring av byns historia och nutid. Det ledde till oväntade upptäckter.

Under två århundraden bakåt, ofta ännu längre, fanns dokument om
var de flesta stugorna stått och uppgifter om många av de personer som levt i de mellan tjugofem och fyrtio hushållen under olika tider. Inte så få av de gamla byborna trädde fram som särpräglade karaktärer. Självhushållet krävde ett sinnrikt samarbete men gav också utrymme för skicklighet och konstnärskap. Föremål, bilder och texter ledde till många nya frågor under vårt arbete med boken, men vävde samtidigt ihop ett språk för levande sammanhang.

När jag med det språket i färskt minne slår upp en tidning eller en faktabok tänker jag ofta att det neutrala faktaspråket blir så trångt och trist så snart det uttalar sig om människors liv. Jag har fått smaka på andra sätt att benämna mänsklig samvaro.
Not really everybody loves rolex replica, however the manufacturer includes a storied background and it has created numerable essential efforts in order to horology which can’t be refuted. For example, Rolex is actually broadly acknowledged along with making the very first water-resistant view; it’s also accountable for the very first view by having an instantly altering day, the actual Datejust; and also the very first view to exhibit 2 timezones at the same time, the actual GMT-Master. The interest these days is actually about the rolex replica sale, or even instead, the actual rolex replica – however very first, just a little background. The current rolex replica had been launched within 2005 as the actual all-gold GMT-Master II Ref. 116718LN. It had been to become a wedding anniversary design, and thus included the eco-friendly call within Rolex’s personal color. This particular brand new Rolex GMT-Master II’s size had been the same from 40mm, however it had what’s right now occasionally referred to as the actual “Super Case” as well as “Maxi Dial” – Rolex-speak with regard to bigger situation as well as call along with richer guns, respectively – and thus this appears as well as would wear bigger than it’s 40mm dimension indicate. As well as with regard to the very first time, this included the ceramic bezel which Rolex statements to become practically the begining as well as fade-proof. Additional modifications incorporate a bigger Trip-lock overhead, a brand new band along with refined middle hyperlinks as well as Easylink expansion, eco-friendly 24-hour hands, along with a brand new motion, the actual calibre 3186. The brand new 3186 motion doesn’t have brand new features within the old calibre 3185, however it has Rolex’s brand new Parachrom hairspring and also the procedure from the leaping hr hands has become softer and much more exact. Annually following the rolex replica sale. 116718LN, Rolex launched the actual half-gold, or even two-tone, edition referred to as the actual Ref. 116713LN; as well as within 2007, lastly launched the actual all-steel Ref. 116710LN. Whilst nobody might dispute concerning the specialized refinements from the brand new Rolex GMT-Master II wrist watches, something which was plainly lacking through these types of brand new wrist watches had been the actual bi-color bezels which created the actual old Rolex GMT-Master wrist watches therefore identifiable. In the event you had been asking yourself, the actual old versions experienced light weight aluminum bezel inserts, that could end up being very easily imprinted. However ceramic is really a a lot tougher materials to utilize, as well as for a long period, Rolex offers stated it had been not possible to create a bi-color bezel within ceramic. Therefore, picture the shock after that, whenever within Baselworld 2013 Rolex revealed a brand new metal Rolex GMT-Master II having a azure as well as dark ceramic bezel — the actual Ref. 116710BLNR (BLNR with regard to bleu/noir). It had been very easily among the superstars finally year’s display, as well as all of us mentioned within our hands-on this past year precisely how well-made the brand new ceramic bezel is actually, as well as exactly how good-looking the actual view is within the actual skin. Knowing through the truth that rolex replica sale GMT-Master II Ref. 116710BLNR items tend to be soaring from the racks – which the actual resell worth is very near to list costs, actually through Rolex requirements – it would appear that we’re not really the only real types that believe therefore. Actually, numerous sellers, a minimum of during my the main globe, are in fact getting reasonably limited with this item. Also it had been just following a lot searching as well as searching which i handled to locate a seller who had been pleased to market this from list cost. With this evaluation, I’m not really likely to let you know about the actual functions as well as specialized information on this particular view, I believe the actual abilities from the calibre 3186 happen to be nicely protected within our previously overview of the actual metal as well as precious metal Ref. 116713. Apart from, the actual fake rolex sale is actually this type of well-liked view which it ought to be absolutely no unfamiliar person to many individuals. However I’ll state how the situation is actually steadily built as well as nicely refined, and also the band as well as hold will also be from the best quality. Furthermore, the actual Easylink expansion, that allows the actual band to become subtly prolonged through 5mm, is really a lifesaver upon comfortable times. Not really everybody will probably be the enthusiast from the refined center-links, however I love this since it differentiates the actual GMT-Master II in the Submariner as well as causes it to be appear just a little dressier.