English
 
   
 

Hem
Konsultation
Oversattning
Artiklar
Links


Kerstin Hopstadius
leg psykolog, specialistbehörighet i
klinisk psykologi, särskilt konsultation, handledning, leg psykoterapeut på familjeterapeutisk grund.


På den här sidan beskrivs några synsätt som är viktiga i mitt arbete och mitt skrivande.

Min yrkeserfarenhet är förankrad i systemiskt tänkande och dialogiskt arbete – att söka fånga vad som händer i relationer mellan människor och mellan människa och omvärld.

Ibland finns inte orden för det vi helst vill ha sagt i viktiga eller besvärliga situationer. Då behöver vi tillsammans forma språk som fungerar. Det gäller själva samtalssituationen; att skapa ömsesidig begriplighet, så gott vi kan där och då. Det gäller också i vidare mening, att uppmärksamma möjligheter till mötesplatser och samförstånd som motvikt till maktspråk och uppgiven ensamhet.

Ett antal artiklar som jag skrivit i olika situationer finns för nedladdning, somliga tidigare utgivna, andra hittills opublicerade. Engelskspråkiga texter är tillgängliga under de engelska sidorna.


Dendron företagshus AB
Org.nr 556447–4657

 

 

 

 

 

When it comes to 3rd tranche about the hublot replica sale, this is the rolex submariner replica watches playthings desk on the street suppliers. It really is truly regular within the road about the town. I believe how the buddies that some standard feeling won't invest thing to consider in order to these types of reduced degree reproduction view. Just the person that does not have any kind of particulars for that department from the hublot replica sale might these people buy this kind of wrist watches. They are the easy category associated with high quality high quality low-cost reproduction view. Hopefully it's going to aid all of us for that purchasing from the fake desk.